به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Invisible Man 1958

7.6 / 10Subtitle


Season 01


[361 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E01 - PILOT NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[168 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E02 - THE CATEVARI NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E03 - RALPH NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[174 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E04 - TIRESIAS NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E05 - IMPETUS NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E06 - THE DEVIL YOU KNOW NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[171 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E07 - LIBERTY AND LARCENY NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E08 - THE VALUE OF SECRETS NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[173 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E09 - SEPARATION ANXIETY NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E10 - IT HURTS WHEN YOU DO THIS NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[174 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E11 - THE OTHER INVISIBLE MAN NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E12 - REUNION NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E13 - CAT & MOUSE NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[175 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E14 - BEHOLDER NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E15 - GHOST OF A CHANCE NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E16 - FLOWERS FOR HOBBES NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E17 - PERCHANCE TO DREAM NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[177 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E18 - FROZEN IN TIME NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E19 - DISEASED NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E20 - THE LESSER EVIL NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[174 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E21 - MONEY FOR NOTHING (1) NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[175 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E22 - MONEY FOR NOTHING (2) NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv
[176 MB] THE INVISIBLE MAN - S01 E23 - IT'S A SMALL WORLD NTSC DVD DD2.0 x264 MMI-BWBP.mkv

Season 02


[175 MB] The Invisible Man - 2x01 - Legends-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x02 - The Camp-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x03 - The Importance of Being Eberts-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x04 - Johnny Apocalypse-BWBP.mkv
[174 MB] The Invisible Man - 2x05 - Going Postal-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x06 - Brother's Keeper-BWBP.mkv
[176 MB] The Invisible Man - 2x07 - Insensate-BWBP.mkv
[174 MB] The Invisible Man - 2x08 - Den of Thieves-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x09 - Bad Chi-BWBP.mkv
[173 MB] The Invisible Man - 2x10 - Flash to Bang-BWBP.mkv
[176 MB] The Invisible Man - 2x11 - Germ Theory-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x12 - The Choice-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x13 - Immaterial Girl-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x14 - Father Figure-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x15 - A Sense of Community-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x16 - The Three Phases of Claire-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x17 - Exposed-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x18 - The Invisible Woman-BWBP.mkv
[172 MB] The Invisible Man - 2x19 - Mere Mortals-BWBP.mkv
[174 MB] The Invisible Man - 2x20 - Possessed-BWBP.mkv
[176 MB] The Invisible Man - 2x21 - Enemy of My Enemy-BWBP.mkv
[175 MB] The Invisible Man - 2x22 - The New Stuff-BWBP.mkv