به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Shameless UK

8.1 / 10Subtitle


Season 01


[161 MB] Shameless.S01E01.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[161 MB] Shameless.S01E02.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[160 MB] Shameless.S01E03.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[156 MB] Shameless.S01E04.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S01E05.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[160 MB] Shameless.S01E06.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv
[156 MB] Shameless.S01E07.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv

Season 02


[144 MB] Shameless.S02.E01.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S02.E02.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[156 MB] Shameless.S02.E03.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[161 MB] Shameless.S02.E04.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[155 MB] Shameless.S02.E05.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[158 MB] Shameless.S02.E06.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[147 MB] Shameless.S02.E07.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[141 MB] Shameless.S02.E08.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[159 MB] Shameless.S02.E09.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv
[161 MB] Shameless.S02.E10.WS.DVDRip.XviD-m00tv-BWBP.mkv

Season 03


[152 MB] shameless.s03e01.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[162 MB] shameless.s03e02.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[150 MB] shameless.s03e03.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[165 MB] shameless.s03e04.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[149 MB] shameless.s03e05.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[160 MB] shameless.s03e06.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv
[149 MB] shameless.s03e07.dvdrip.xvid-mariner-BWBP.mkv

Season 04


[156 MB] Shameless.S04E01.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S04E02.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[157 MB] Shameless.S04E03.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[157 MB] Shameless.S04E04.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[158 MB] Shameless.S04E05.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[155 MB] Shameless.S04E06.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[147 MB] Shameless.S04E07.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv
[253 MB] Shameless.S04E08.DVDRip.XviD-HAGGiS-BWBP.mkv

Season 05


[162 MB] Shameless.S05E01.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[164 MB] Shameless.S05E02.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[158 MB] Shameless.S05E03.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S05E04.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[156 MB] Shameless.S05E05.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[153 MB] Shameless.S05E06.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[154 MB] Shameless.S05E07.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[155 MB] Shameless.S05E08.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S05E09.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[151 MB] Shameless.S05E10.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[155 MB] Shameless.S05E11.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[152 MB] Shameless.S05E12.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[158 MB] Shameless.S05E13.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[150 MB] Shameless.S05E14.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[149 MB] Shameless.S05E15.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv
[145 MB] Shameless.S05E16.DVDRip.XviD-HAGGiSd-BWBP.mkv

Season 06


[192 MB] shameless.s06e01.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[184 MB] shameless.s06e02.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s06e03.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s06e04.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[177 MB] shameless.s06e05.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[194 MB] shameless.s06e06.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s06e07.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s06e08.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[191 MB] shameless.s06e09.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[192 MB] shameless.s06e10.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s06e11.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s06e12.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s06e13.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[191 MB] shameless.s06e14.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[194 MB] shameless.s06e15.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[222 MB] shameless.s06e16.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv

Season 07


[192 MB] shameless.s07e01.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s07e02.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[191 MB] shameless.s07e03.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[195 MB] shameless.s07e04.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s07e05.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s07e06.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s07e07.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.s07e08.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[191 MB] shameless.s07e09.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[184 MB] shameless.s07e10.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s07e11.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s07e12.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s07e13.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.s07e14.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s07e15.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s07e16.repack.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv

Season 08


[187 MB] Shameless.8x14.720p_HDTV_x264-FoV-BWBP.mkv
[193 MB] shameless.s08e01.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e02.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s08e03.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s08e04.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s08e05.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e06.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[184 MB] shameless.s08e07.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s08e08.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e09.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e10.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.s08e11.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s08e12.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s08e13.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.s08e15.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e16.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s08e17.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[301 MB] shameless.s08e18.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s08e19.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s08e20.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s08e21.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s08e22.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv

Season 09


[235 MB] shameless.S09E01.720p_hdtv_x264-fov-BWBP.mkv
[232 MB] shameless.S09E02.720p_hdtv_x264-fov-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.S09E03.720p_hdtv_x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.S09E04.720p_hdtv_x264-fov-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.S09E08.720p_hdtv_x264-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.uk.s09e05.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.uk.s09e06.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.uk.s09e07.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.uk.s09e09.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv
[185 MB] shameless.uk.s09e10.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.uk.s09e11.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv

Season 10


[186 MB] shameless..S10E03.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.S10E01.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s10e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[190 MB] shameless.s10e04.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s10e05.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.S10E06.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[185 MB] shameless.S10E07.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.s10e08.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.S10E09.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[191 MB] shameless.s10e10.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv

Season 11


[189 MB] shameless.S11E01.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.S11E02.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s11e03.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.S11E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.S11E05.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.S11E06.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.S11E07.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[187 MB] shameless.s11e08.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[188 MB] shameless.S11E09.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[186 MB] shameless.S11E10.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.S11E11.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[185 MB] shameless.S11E12.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[189 MB] shameless.s11e13.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv
[192 MB] shameless.S11E14.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv